Porakaivon suunnittelusta

Ennen työn aloittamista teemme asiakkaan kanssa poraussopimuksen, josta ilmenee mm. tarvittava vesimäärä, aikataulu, veloitettavat hinnat sekä maksuehdot ja porakaivoon olennainen pintavesieristys. Normaaleihin kotitalouksiin tarvitaan yleensä halkaisijaltaan 140 mm porareikä, josta saadaan tarvittaessa jopa 150 litraa vettä minuutissa. Suurtehopumppua tarvitseviin laitoksiin, karjatiloille ja kunnille tarvitaan halkaisijaltaan 168 mm tai suurempi porakaivo.

Muista kotitalousvähennys

Kun ostat palveluja kotiin tai kakkosasunnolle (mökille), voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennystä haetaan itse. Teetetyt työt ja maksetut korvaukset tai palkat ilmoitetaan esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena. Kotitalousvähennys on 45% työn osuudesta ja enintään 2400€ /henkilö/vuosi. Myös konetyöstä saa kotitalousvähennystä.

Kuvia työmailta ja ratkaisuista